ΔEΛTIO ΔIOIKHΣHΣ EΠIXEIPHΣEΩNΙασίου 4, 115 21, AΘHNA
Tηλ: 210-7240000
Email: info@dde.gr